Kontakt:
adamus@poczta.fm
Cukrownia "Wieluń
W 1974 roku w ramach Zjednoczenia Przemysłu Cukrowniczego funkcjonowało w Polsce 77 cukrowni. Zmiany własnościowe lat dziewięćdziesiątych skazały na likwidację wiele polskich cukrowni, a ustalenie ich obecnej liczby wykracza poza zakres niniejszego opracowania.
Historia Niedzielska
  Niedzielsko, podwieluńska wieś, której historia sięga wieku XIII, kiedyś własność rodziny Długoszów, dziś wchłonięta w obręb miasta Wielunia, praktycznie nie pamięta i nie kultywuje dni swojej wielkości. Jej historię opisłem i została opublikowana w "Roczniku Wieluńskim" t. 3. 2003 r. Obecna wersja internetowa jest poprawiona i częściowo uzupełniona. Wkrótce więcej...
Kazimierz Ustyniak
Zasadniczą służbę wojskową odbywał w 82 brzeskim pułku piechoty. Potwierdza to dokument wydany przez Centralne Archiwum Wojskowe w dniu 23. sierpnia 1982 roku który mówi, że "na podstawie częściowo zachowanych dokumentów 82 pułku piechoty ustalono, iż Ob. Kazimierz Ustyniak (...) pełnił służbę w WP od 1928 r. do maja 1939r.
Klik...
Józef Marciniak
  Józef Marciniak wcielony został do 24 pułku ułanów w Kraśniku w listopadzie 1934 roku, w wieku 21 lat. Pobór nowego rocznika odbywał się zawsze od 2 do 4 listopada, zapewne w tych dniach Józef stawił się do koszar i został przydzielony do pierwszego szwadronu.
Wyzwolenie Wielunia
W styczniu 2010 r. postanowiłem opublikować fragment pamiętnika dotyczący okresu wyzwolenia Wielunia. Pamiętnik był pisany "na gorąco", na podstawie własnych obserwacji i zasłyszanych informacji, a osią wokół której wszystkie sprawy się ogniskują jest cukrownia i tzw. osada.
Wapiennik Janusiaka
"Wapiennik Janusiaka", dziś już nieczynny, od lat był znany zwłaszcza starszym mieszańcom Wielunia i okolicznych wsi. Stał samotnie wśród pól pomiędzy Urbanicami i Cukrownią, w pobliżu Niedzielska, Bieniądzic i Stawu, na północnym skraju Wyżyny...
Historia wapiennika to historia życia i pracy jej właściciela, Wojciecha Janusiaka
Pochodzenie nazw miejsowości regionu wieluńskiego
Klik... Osiedla wiejskie były niewielkie i obejmowały kilka zagród lub pojedyncze - jednoworcze, zamieszkałe przez jedną rodzinę. Osadników zwano łazękami, poprażnikami lub załazami.
(2kB)
(Najlepiej oglądać w IE)
 

Motto
  A czy znasz ty bracie młody,
Twojej ziemi bujne płody?
Pola bitew, ojców groby
I pomniki starej doby?
Twe kurhany i mogiły,
I twe dzieje, co się śćmiły?
Swoimi tekstami i skromnymi działaniami
staram się zachować od zapomnienia to, co jest mi drogie,
to, czego już nie ma i to, co właśnie przemija...


Moje drzewa genealogiczne
Sport w Cukrowni "Wieluń"
W dniu 25 marca 2011 r. odbyła się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej sesja naukowa "Historia sportu na ziemi wieluńskiej" oraz nastąpiło otwarcie okolicznościowej wystawy. Organizatorami Sesji było Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Starostwo Powiatowe w Wieluniu oraz Wieluńskie Towarzystwo Naukowe. Na tą okazję napisałem kilka słów na temat sportu w Cukrowniii "Wielun".
Z polowań w ziemi wieluńskiej
Był dom, pod samym lasem, świetnie postawiony,
Małym tylko ogrodu pasem oddzielony,
Frontem stał do południa, to też w dni pogodne
Tonął w słońcu, tak wewnątrz, jak zewnątrz.
Zaś godne
Zdolnego archtekta wskazywał kontury,
Oraz stylu polskiego, gdyż solidne mury
mówiły o strukturze bardzo wartościowej.
Spotkanie po latach
Klik... Minęło 35 lat od dnia, w którym ukończyliśmy Technikum Mechaniczne. Uwieńczeniem nauki był zdany egzamin maturalny. Nagle staliśmy się dorosłymi ludźmi, odpowiedzialnymi za własne życie. Świat stał przed nami otworem - ruszyliśmy pełni nadziei!.
Klik...
Koszmar z Ravenbruck

Byłam młodą 16-letnią uczennicą szkoły średniej w chwili wybuchu wojny w 1939 roku. Ojciec mój, jak wszyscy polscy mężczyźni poszedł bronić Ojczyzny. Zostałam sama, byłam bowiem jedynaczką. W jednej chwili runął beztroski czas szczęśliwego dzieciństwa. Nagle stałam się dorosła. Ale w chwilach zagrożenia, człowiek dojrzewa szybko. A życie stawało się coraz brutalniejsze.
 
© 2016; hobby_TOT all right reserved
do góry - top
Ta witryna nie używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Nie wykluczmy jednak możliwośći korzystania z takich plików przez serwery i dodatki internetowe z których możemy korzystać. Każdy może zaakceptować pliki cookies korzystająć z domyślnych ustawień swojej przeglądarki, istnieje również możliwość ich zablokowania.