| wstęp | pamiętnik | zdjęcia |

W styczniu 2010 r. postanowiłem opublikować fragment pamiętnika dotyczący okresu wyzwolenia Wielunia.
Pamiętnik był pisany "na gorąco", na podstawie własnych obserwacji i zasłyszanych informacji, a osią wokół której wszystkie sprawy się ogniskują jest cukrownia i tzw. osada. Autorka pamiętników, urodzona w Gąbinie, mieszkała na osiedlu fabrycznym cukrowni "Wieluń" - na osadzie. Zarówno cukrownia jak i osada znajdowały się na gruntach majątku Niedzielsko. Wspominany sklep-kantina znajdował się na terenie wsi Bieniądzie, na tzw. Bąkówce. Skrótów nazwisk i imion osób wymienianych w pamiętniku nie potrafię zidentyfikować.