1. Rys geologiczny regionu.

Zaludnianie na terenie dzisiejszego powiatu wieluńskiego jest uwarunkowane budową geologiczną. Jest jednym z tych składników epigeosfery, które poprzez wpływ na kształtowanie się innych elementów środowiska posiadają duże znaczenie dla rozwoju osadnictwa. Teren zbudowany jest ze skał górno triasowych i jurajskich tworzących niewysokie progi. Mezoregion Wyżyny Wieluńskiej zbudowany jest z płyty jurajskiej. W krajobrazie są widoczne wzgórza morenowe.

(1kB)