Pani Ninon Pytrus, córka pułkownika 13 pułku ułanów w Nowej Wilejce - Władyława Prudo Chlebosza, zmarła w 2002 roku w Wieluniu.

Wspomnienia umieszczono za zgodą syna.